Comerç


Documentació per a la sol·licitud d'autorització per a realitzar activitats ambulants o temporals durant les festes de Sant Jaume.
 Declaració responsable d’exercici d’activitat de venda ambulant o no sedentària 
 Sol·licitud d’autorització O.V.P. amb barra de bar 
 Declaració responsable d’instal·lació, inici i exercici d’activitat itinerant

                                                                    
 Mercat de Nit 2020

Des de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament des Castell ja s’ha obert el període d’inscripcions pel Mercat de Nit.
Les sol·licituds s'enviaran per correu electrònic a la següent adreça aodl@aj-escastell.org / jessicalopez@aj-escastell.org, o es presentarà a l'ajuntament segons model que se'ls facilitarà al Servei d'Atenció al Ciutadà i que es pot descarregar del web (En cap cas s'acceptaran sol·licituds via Telefònica).
En les sol·licituds és important que s'especifiquin les següents dades:
- Nom i cognoms
- direcció
- municipi
- Telèfon fix i / o mòbil
- Correu electrònic
La sol·licitud serà individual. Cada sol·licitud es considerarà per a una sola persona.
En cas que l'ajuntament necessiti posar-se en contacte amb els sol·licitants ho farà mitjançant l'adreça de correu electrònic facilitada pel sol·licitant.
En cas que el sol·licitant sigui elegit per posar parada al mercat del 2019 se li donarà confirmació via mail, com a màxim durant la primera quinzena de juny.
Acabat el període d'inscripció no s'acceptarà cap sol·licitud més.
El mercat serà tots els dilluns de juliol i agost, de 19: 30h a 00:00h (excepte un dilluns per les festes de Sant Jaume)
La taxa a pagar serà de 25 €, tot l'estiu (s’avisarà de data per reunió i per a pagaments).


  Sol·licitud d’inscripció “Mercat de Nit” Es Castell 2020