Comunicat amb relació a la vaga del sector de neteja i recollida de fems

Comunicat amb relació a la vaga del sector de neteja i recollida de fems 22 d’octubre de 2021

Amb relació a la vaga del sector de neteja i recollida de fems convocada per CCOO i que va suposar l'aturada del servei durant els dies 14, 15, 16 i 17 d'octubre a diferents municipis, Maó, Alaior i Es Castell, els Ajuntaments més afectats a Menorca, informen que, havent participat de les reunions celebrades per la FELIB en els darrers dies, tenen la voluntat de seguir el posicionament acordat dins la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) davant aquest conflicte laboral.

En conseqüència, i d'acord amb el que marca la legislació vigent, es descomptarà a l'empresa concessionària els serveis no prestats durant aquests quatre dies de vaga. Per altra banda, la voluntat d'aquests ajuntaments és de no obrir expedient sancionador a l'empresa concessionària del servei de neteja.

En aquest sentit, les tres corporacions municipals recorden que la seva obligació és vetllar per l'interès del ciutadà i gestionar, de la millor manera possible, els recursos públics amb els quals es finança aquest servei.