Finalització del període voluntari de pagament dels tributs municipals

Finalització del període voluntari de pagament dels tributs municipals14 d'octubre de 2021

L'Ajuntament recorda que el proper 31 d’octubre finalitzarà el període de pagament en voluntària dels rebuts dels següents padrons:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICA  

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANA 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES ESPECIALS (BICE) 

ENTRADA DE VEHICLES

Transcorregut el període esmentat, el cobrament dels rebuts impagats es farà per via executiva, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.

El pagament es pot fer a l'Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic d'aquest Ajuntament, mitjançant la carpeta ciutadana de l’Ajuntament (www.carpetaciutadana.org) i en les entitats bancàries col·laboradores: La Caixa, Bankia, Santander, BBVA i Banca March.

Per col·laborar en la contenció de la covid, el pagament presencial a l’Oficina Municipal de Recaptació es realitzarà únicament per mitjà de CITA PRÈVIA i amb targeta.

Per a més informació:

Departament de Recaptació 
Plaça Mercat s/n 
Tel: 971356870
Fax: 971352927

Correus electrònics:

recaptacio2@aj-escastell.org
recaptacio3@aj-escastell.org
recaptacio4@aj-escastell.org

 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell