Curs 2020/2021 - Obert el termini per sol·licitar els ajuts al transport per a estudiants des Castell

Curs 2020/2021 - Obert el termini per sol·licitar els ajuts al transport per a estudiants des Castell26 de febrer de 2021

L'Ajuntament des Castell ha obert el termini perquè els estudiants empadronats as Castell puguin sol·licitar un ajut per sufragar una part de les seves despeses de transport. 

És objecte d'aquesta convocatòria l'atorgament d'ajuts individuals adreçats a l'alumnat escolaritzat d'ensenyament superior no universitari des Castell que no percebi cap altre tipus d'ajut per a desplaçament.

Concretament, els beneficiaris de l'ajut és l'alumnat d'entre 15 i 21 anys empadronat as Castell i matriculat a qualsevol centre educatiu de Menorca per a realitzar estudis de grau mitjà, superior o batxillerat.

L'ajut consistirà en el finançament de 75 euros per sol·licitant i ve destinat a les despeses de transport ocasionades pel trasllat del beneficiari des del municipi des Castell fins al Centre on es cursin els estudis.

L'ajut s'atorgarà als sol·licitants que compleixin amb els requisits establerts en aquesta convocatòria i segons ordre d'entrada de les sol·licituds al registre d'entrada d'aquest Ajuntament.

Termini

El termini per presentar les sol·licituds al registre d'entrada de l'Ajuntament finalitzarà el dia 19 de març.

Documentació a aportar

Amb les sol·licituds degudament emplenades s'ha d'acompanyar:

- Fotocòpia DNI. Matrícula o certificat del centre per a l'any 2020-2021

- Descripció de la ruta sol·licitada

- Dades bancàries per a poder realitzar la transferència, si escau, a nom de la persona que sol·licita l'ajut d'aquesta convocatòria o tutor

- Declaració responsable de no disposar de transport gratuït per a desplaçar-se al Centre i/o de no percebre cap altre tipus d'ajut pel mateix objecte d'aquesta convocatòria

Requisits

- Estar empadronat as Castell

- Tenir entre 15 i 21 anys (ambdós inclosos)

- Estar matriculat durant el curs 2020-2021 en grau mitjà, superior, batxillerat a un dels centres de l'illa

Trobareu les bases completes al final d'aquesta pàgina.