La futura residència per a gent gran des Castell es declara inversió d'interès autonòmic

La futura residència per a gent gran des Castell es declara inversió d'interès autonòmic11 de febrer de 2021

El Govern de les Illes Balears ha declarat inversió d’interès autonòmic la construcció de la residència per a persones valorades com a grans dependents i el centre de dia a l’antic quarter del Duc de Crillon des Castell. És un nou pas que fa la Conselleria d’Afers Socials i Esports per aixecar aquesta residència, que albergarà entre 50 i 60 places, i el centre de dia per a 15 usuaris.

La residència i centre de dia des Castell, que té un pressupost de 6 milions d’euros, és un compromís d’Afers Socials i Esports dins les polítiques per a la millora i l’augment d’equipaments destinats a atendre les persones amb dependència.

Els quarters des Castell són ara de titularitat pública després d’un llarg procés de negociació entre el Govern, el Consell i l’Ajuntament des Castell i la SAREB. Es varen adquirir per 2,4 milions d’euros el 2019, i es va fer públic que en aquest indret es construirà la residència, un institut de formació professional i la construcció d’habitatges de protecció oficial (HPO).

Per poder desenvolupar el macroprojecte en els quarters, el 9 d’octubre de 2020 es va signar un conveni entre el Consorci, l’Ajuntament des Castell, el Consell Insular de Menorca, l'Institut Balear de l’Habitatge i l’Administració de la CAIB per a la determinació de l’ús i la titularitat final de les finques on s’ubiquen els quarters del Duc de Crillon i del Comte de Cifuentes de la plaça de s’Esplanada des Castell, així com el solar del clot de Santa Anna, per a finalitats d'interès públic o interès social.

Amb aquest conveni, el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears es va comprometre a fer la residència per a persones grans dependents dins el Quarter del Duc de Crillón. En relació amb això, la batlessa del municipi des Castell va emetre, el 18 de desembre de 2020, una declaració per la qual l’Ajuntament es comprometia a dur a terme els tràmits per cedir l’espai posterior de l’edifici per a l’ús de la residència.

Ara, una vegada s’ha aprovat la declaració d’inversió d’interès autonòmic, es convocarà un concurs d’arquitectes per poder triar el millor projecte i presentar-lo a finals d’any.

El projecte arquitectònic que vol impulsar la Conselleria d’Afers Socials i Esports s’ha d’adaptar a les noves propostes que s’estan desenvolupant per a l’atenció integral centrada en la persona (AICP) en l’àmbit de la cura de les persones grans dependents.

 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell