Anunci de cobrament

Anunci de cobramentEs fa públic que per Junta de Govern Local celebrada el dia 31/08/2020 s’ha aprovat el PADRÓ CEMENTIRI 2020.

El període de cobrament en voluntària serà el comprès entre els dies 15 d’octubre i el 30 de desembre, inclusivament, domiciliats dia 2 de desembre, procedint, transcorregut el període abans esmentat, al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.

El pagament de les quotes tributàries es farà a l'Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic d'aquest Ajuntament, mitjançant la carpeta ciutadana de l’Ajuntament (https://www.carpetaciutadana.org/) i en les entitats
bancàries col·laboradores: La Caixa, Bankia, Santander, BBVA i Banca March.

Per col·laborar en la contenció de la covid-19, el pagament presencial a l’Oficina Municipal de Recaptació es realitzarà únicament mitjançant cita prèvia.

 
Enllaços Relacionats
Més Informació

Properes activitats Anar a l'agenda...
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell