Perfil de Contractant

L’ajuntament des Castell vol recordar a tots els interessats en contractar amb l’ajuntament, que el perfil del contractant és l’espai de difusió a través d’internet de l’activitat contractual, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

En el perfil del contractant trobareu informació referent a l’activitat contractual de l’ajuntament des Castell, com ara les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a aquestes (plecs de clàusules administratives, plecs de prescripcions tècniques, convocatòries de meses de contractació, comunicació de documentació a esmenar, etc), així com els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general. 

Subastes i Licitacions (històric) Subastes i Licitacions (Plataforma de Contractació)
 Subastes i Licitacions en curs
 

Núm. Exp.

Tipus contracte

Descripció del contracte

Procediment
adjudicació

Data límit ofertes

OBMUN 19/2020 Obres Construcció d'uns banys públics a la plaça de l'Esplanada núm. 12.
Enllaç 'Portal de Contratación'
Enllaç 'Portal eLicita'
Obert Simplificat 08/09/2021 (18h)
OBMUN 10/2021 Obres Ampliació de la nova sala educativa d'edifici docent existent a la plaça de s'esplanada núm. 12.
Enllaç 'Portal de Contratación'
Enllaç 'Portal elicita'
Obert Simplificat 08/09/2021 (18h)
E0037 1/2021 Suministrament  Adquisició plataforma elevadora porta fèretres pel cementiri municipal
Enllaç 'Portal de Contratación'
Enllaç 'Portal eLicita'
Obert
Simplificat
Abreujat
19/07/2021
23:59h
OBMUN 6/20 Obres Construcció de parc al carrer Lepanto, 6 de la Urbanització Sol del Est
Enllaç 'Portal de Contratación'
Enllaç 'Portal eLicita'
Obert 17/12/2020 18:00h
E0037 3/20 Serveis Subministrament vehicle patrulla per a la Policia Local des Castell
Enllaç 'Portal de Contratación'
Enllaç 'Portal eLicita'
Obert 15/12/2020 18:00h
OBMUN 12/20 Obres Construcció de vorera a Avinguda des Port de la Urbanització Sol de Est
Enllaç 'Portal de Contratación'
Enllaç 'Portal eLicita'
Obert 16/12/2020 18:00h
E0037 2/2020 Serveis Subministrament escombradora/baldejadora
Enllaç 'Portal de Contratación'
Enllaç 'Portal eLicita'
Obert 10/12/2020
E0037 1/2020 Serveis Subministrament vehicle patrulla per a la Policia Local des Castell
Enllaç 'Portal de Contratación'
Enllaç 'Portal eLicita'
Obert 30/10/2020
Obres 5/20 Obres Ampliació del aparcament de la zona escolar des Castell
Enllaç 'Portal de Contratación'
Enllaç 'Portal eLicita'
Obert Simplificat 14/08/2020
Obres 1/20 Obres Adequació de local situat al carrer Agamenon
Enllaç 'Portal de Contratación'
Enllaç `Portal eLicita'
Obert Simplificat 05/06/2020
Obres 7/19 Obres Enllumenat Sol de l'Est
Enllaç 'Portal de Contratación'
Enllaç 'Portal eLicita'
Obert Simplificat  25/02/20
Serveis 2/19 Serveis Recaptació Executiva
Enllaç 'Portal de Contratación'
Enllaç 'Portal eLicita'
Obert Simplificat  20/02/20
Serveis 1/19 Serveis Contractació del servei de monitoratge per les activitats Esportives Municipals
Enllaç 'Portal de Contratación'
Enllaç 'Portal eLicita'
Obert Simplificat 08/08/2019
  Obres Licitació per a l'adjudicació  per a la contractació de les obres per a la construcció d’una pista de pàdel coberta i cobrir les dues existents. Obert 30/08/2018
  Serveis Licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis per a la sonorització i il·luminació per les Festes patronals de Sant Jaume 2018 Obert 26/06/2018
  Patrimonial Licitació per a l'adjudicació de la concessió demanial d'explotació del quiosc/bar de Cala Pedrera des Castell Obert 08/06/2018


 

Serveis
 

Servei públic de recollida de residus domèstics, servei de neteja viària i suport al manteniment de parcs i jardins públics del terme municipal d'Es Castell

 Obert

12/04/2018

  Obres Construcció d'una pista de skate-bowl i projecte d'enllumenat de la pista a situar al Camí d'en Verema, 2A:
Enllaç 'Plataforma de Contratación'
Enllaç Portal eLicita
Obert Simplificat 04/02/2019
  Obres Projecte dotació i reforma de les infraestructures del nucli urbà Noria Riera
Enllaç 'Plataforma de Contratación'
Enllaç 'Portal eLicita'
Obert
Simplificat
15/04/2019Modificacions de contractes

  

Núm. Exp.

Tipus contracte

Procediment

Descripció del contracte

Import adjudicació

Nom adjudicatari

Data
adjudicació


 


 


 


 


 


 


  
Pròrrogues de contractes
 

Núm. Exp.

Tipus
contracte

Procediment

Descripció del contracte

Import adjudicació

Nom adjudicatari

Data
adjudicació

 02/2017


 


 

Prorroga Contracte de concessió de la Gestió del Centre de dia des Castell
 

 117.600€

Serveis Socias Balears, SL

 27/02/2018 amb efectes a partir de maig 2018 
 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell