Què és l'Administració Electrònica

El Ciutadà es relaciona amb l'administració municipal mitjançant el canal presencial, presentant-se al Servei d’Atenció al Ciutadà i sol·licitant informació o aportant documentació en el registre d’entrada. La persona s'identifica davant els funcionaris utilitzant els documents establerts a aquest efecte (DNI, Passaport, etc.).

Si el Ciutadà únicament desitja obtenir informació, també pot utilitzar el canal telefònic o el canal d'Internet.

L'objectiu de l'Administració Electrònica és incrementar les possibilitats de comunicació entre la Ciutadania i el Govern, utilitzant la relació i interacció a través d'Internet, pel canal telemàtic.

Aquest canal telemàtic incrementa la qualitat de les relacions i millora el servei al Ciutadà, ja que té les següents qualitats:
 

  • Major disponibilitat d'horari, a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de la setmana.
  • Major proximitat del servei, des de qualsevol lloc on es disposi de connexió a Internet.
  • Major eficàcia de la interacció, la informació aportada està en format electrònic i admet la possibilitat de respondre pel mateix canal.


L'objectiu és impulsar una nova forma d'interactuar i relacionar-se amb els ciutadans, apropant la Administració al Ciutadà. I per aquest motiu, l’ajuntament disposa d’eines per potenciar el canal Internet com via bidireccional de comunicació entre el Ciutadà i el Govern. Aquesta eina es denomina Seu Electrònica, equivalent en funcions i possibilitats a les oficines presencials que es troben a la disposició dels ciutadans per a rebre les seves sol·licituds.

Igual que el ciutadà ha d'identificar-se en les oficines demostrant la seva identitat mitjançant la presentació de l'adequat document acreditatiu (DNI, passaport, etc.), en Internet també és necessària aquesta identificació. Per a assolir aquest objectiu s'utilitza un DNI electrònic (precisa tenir instal·lat un lector a l’ordinador) o un Certificat Digital, que és un document electrònic acreditatiu de la identitat del seu propietari i compta amb el recolzament legal per a assolir aquesta comesa.

El DNI electrònic o Certificat Digital compleix una segona missió, a més de l'autenticació del seu propietari, s'utilitza com eina de "signatura" dels documents aportats per mitjà d'Internet, en aquest cas documents electrònics. Aquest certificat es lliurat per determinats organismes públics capacitats a aquest efecte, entre uns altres es troba la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre).

 

 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell