COM TRAMITAR ELECTRÒNICAMENTEls tràmits online es poden realitzar tant des de l'apartat Gestions i servesis de la Seu Electrònica (que proporciona la informació i els documents necesaris per realitzar els tràmits), com des de la Carpeta Ciutadana. Per aportar documentació (sol·licitud, factura, projecte, etc.) a l’ajuntament s’ha de triar el tràmit Registre d'Entrada, i adjuntar la documentació a la sol·licitud.

Per a realitzar els tràmits administratius habituals haurà de tenir en compta les següents qüestions:
 
 • Per a PRESENTAR DOCUMENTS i escrits administratius en format telemàtic s’ha d’accedir al registre d’entrada de la Carpeta Ciutadana de la web de l’ajuntament des Castell.
 • Els SISTEMES D’IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA admesos són els certificats digitals de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o el DNI electrònic. Pel bon funcionament del DNIe cal instal·lar els drivers. Disposam de dues opcions:
 • El pin ciutadà no serveix per signar, sols per realitzar consultes a la Carpeta Ciutadana:
  • Comprovar l'autenticitat dels documents impresos que hagi emès l’Ajuntament.
  • Consultar l'estat dels tràmits.
  • Consultar els documents que s'ha enviat o rebut amb registre.
  • Consultar l'estat de pagament dels tributs que estiguin disponibles. 
    

NOTIFICACIONS


 

Les notificacions les rebrà a la BÚSTIA DE NOTIFICACIONS de la Carpeta Ciutadana. Prèviament rebrà un correu electrònic amb la informació de què pot accedir-hi per recollir la notificació.

ATENCIÓ: El DNI i el correu electrònic del sol·licitant han de coincidir amb els de la persona que vol descarregar la notificació, si no coincideixen el sistema no permet accedir a ella (exemple de situació que no permet descarregar la notificació: presenta una sol·licitud el promotor i vol recollir la notificació l’arquitecte).NAVEGADORS

Per realitzar un tràmit electrònic es poden d’utilitzar els navegadors CromeMozilla Firefox o Internet Explorer (Guia ràpida de firma).
En el cas que igualment tengui dificultats per signar, cal comprovar que la versió del programa de l'assistent del DNIe (aplicació que ajuda a la instal·lació del lector de DNI i dels seus drivers) no estigui obsoleta o que el pin del DNIe no estigui caducat. Es necessari descarregar el programa AutoFirma, que trobareu al Portal de la Administració Electrònica (Pae).  
 

 ESQUEMA: COM TRAMITAR UNA SOL·LICITUD 
 
 
 

 
 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell